Emotsionaalne Tervis

Emotsionaalne Tervis

Vaimseid probleeme lahendades ära tunne valehäbi

Iga neljas täiskasvanu kogeb aastas mõnda vaimse tervise probleemi ja ligikaudu viiendikul lastest ning noortest esineb vaimse tervise häireid, mis vajavad spetsialisti abi. Kust saada abi?

Faktum & Ariko viis sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringu ”Teadlikkus, hoiakud ja suhtumine vaimsesse tervisesse”, millest selgus, et 52% Eesti elanikkonnast peab oma vaimset tervist ja heaolu heaks ning üle poole Eesti elanikest on vaimse tervise parandamise eesmärgil viimase aasta jooksul oma elustiili muutnud. Näiteks on nad tõstnud oma liikumisaktiivsust ja muutnud ellusuhtumist.

Sama uuringu järgi tunnistas aga 62% vastanutest, et kui neil endal oleks vaimse tervise probleem, siis nad ei sooviks, et teised isikud sellest teaksid. Väga sageli takistab abi otsimist valehäbi, mõnikord ka hirm või teadmatus abi võimalustest. Seega on tõenäoline, et inimene jääb oma murega üksi.

Lisaks nõustub kolmandik vastanutest väitega, et psüühikahäirete üks peamine tekkepõhjus on inimese enda enesedistsipliini ja tahtejõu puudumine.

Viiendik arvab, et vaimse tervise probleemidega inimesed on enamasti ohtlikud.

Teadlikkus madal

Vaimse tervise spetsialistide hinnangul on noorte teadlikkus nendest teemadest madal. Samuti vajavad rohkem infot last ümbritsevad täiskasvanud. Õigel ajal abita jäämine võib viia tõsiste terviseprobleemideni ja avaldada negatiivset mõju inimese produktiivsusele nii tööl kui ka koolis.

Küsitlus kinnitas, et vaid väga väike osa inimestest teavad vaimse tervise teemadest piisavalt ega soovi selle kohta lisainfot. Kuigi internetist võimalik leida väga palju erinevat infot, siis võib tekitada segadust, missugune info on usaldusväärne ja kuhu peaks abi saamiseks pöörduma.

emotsonaalne tervis

Kust leida abi?

  • Loodud on vaimse tervise alased veebikeskkonnad peaasi.ee ja enesetunne.ee, kust leiab kvaliteetset infot vaimse tervise probleemide kohta nii eesti kui ka vene keeles. Samuti saab pöörduda spetsialisti poole e-nõustamiseks ja proovida erinevaid interaktiivseid lahendusi oma toimetulekuoskuste suurendamiseks ja vaimse tervise hoidmiseks.
  • Lisaks veebikeskkondadele arendati välja ka laste ja noorte vaimse tervise keskuste ning kabinettide võrgustik Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Ida-Viru piirkonnas, kust saab lastepsühhiaatrilist abi. Vaimse tervise kabinettides pakuvad vajalikke teenuseid vaimse tervise õed, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad, kes lähtuvad oma töös lapse vajadustest, arvestavad tema parimaid huve ning teevad koostööd lapse, tema pere ja võrgustikuliikmetega. Vaimse tervise keskustes osutavad teenuseid lastepsühhiaatrid, vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja logopeedid.
lase vabaks

8 ootamatut depressiooni põhjust

Kui uskuda statistikat, siis üksnes Ameerikas kannatab depressiooni all peaaegu 15 miljonit inimest. Kui teha vastavad uuringud ka Eestis, siis ilmselt oleks see number samuti muljetavaldav. Erinevaid depressiooni põhjusi on palju, nende seas pärilikkus, stress või kroonilised haigused. Kuid mõnikord põhjustavad depressiooni vägagi ootamatud asjad ja nähtused. Toome teieni Kirss.net vahendusel 8 ebatavalist depressiooni põhjust.

1. Sotsiaalvõrgustikud. Lähimas tulevikus saab sotsiaalvõrgustikest tingitud depressioon ametliku diagnoosi. Vähemalt on seda nähtust hakatud aina tõsisemalt Ameerika Pediaatrite Akadeemias uurima. Vastavalt hiljutise uuringu tulemustele esineb depressioon sageli nendel inimestel, kes on olnud aastate vältel aktiivsed sotsiaalvõrgustike kasutajad. Nähtust seletatakse muuseas sellega, et inimene peab lisaks tööle või koolile muretsema ka oma virtuaalse elu käekäigu pärast.

sotsiaalmeedia

2. Internet. Mitte üksnes sotsiaalvõrgustikud, vaid ka pikaajaline internetis viibimine võib viia depressioonini. Selle all kannatavad põhiliselt 16-aastased ja vanemad noored, kes kasutavad interneti reaalsuse eest põgenemiseks.

3. Vähene uni. Täisväärtusliku une puudumine on üsna levinud depressiooni põhjustaja. Inimese psüühilise heaolu seisukohalt on kuuel ja seitsmel tunnil unel suur vahe: esimesel juhul on depressiooni arenemise tõenäosus üle poole suurem kui teisel.

4. Prokrastinatsioon. Teadlased on veendunud, et prokrastinatsioon ehk tähtsate tegevuste edasilükkamine räägib sellest, et inimene ei ole kindel, kas ta saab üldse ülesandega hästi hakkama. Depressiooni all kannataval inimesel on tavaliselt palju madalam enesehinnang ning ta võib hakata kahtlema oma võimetes ja asju edasi lükata ehk tegeleda prokrastinatsiooniga. Selle tulemusel hakkab tegemata tööde hulk aina kasvama, mis viib aina sügavama depressioonini. Selliselt tekib nõiaring.

5. Lastevaheline konkurents. Tuli välja, et lastevaheline konkurents vanemate tähelepanu pärast võib viia üsna ettearvamatute tagajärgedeni. Vastavalt Robert Walldingeri uuringule võivad täiskasvanud inimese depressiooni põhjuseks olla vendade-õdede vahelised konfliktid lapsepõlves.

Emotsionaalne Tervis

6. Keskeakriis. Uurijate David G. Blanchfloweri ja Andrew J. Oswaldi arvates võib inimese õnne kujutada graafiliselt U-tähe kujuliselt – lapsepõlves oleme õnnelikud, keskeakriis on depressiooniaeg ning pensionil ootab meid jällegi õnn. Võimalik, et mõnedes riikides vastab see tõele, kuid kas see kehtib ka Eestis, on omaette küsimus.

7. Linnaelu. Depressioon ja psüühilised haigused võivad johtuda linnaelust. Kusjuures probleem ei ole ökoloogias ega kiires elurütmis, vaid üksinduses. Vastavalt uuringutele tunneb aina rohkem linnaelanikke end teistest isoleerituna, mis võibki depressiooni põhjustada.

8. B6- ja B12-vitamiinide puudus. Kui ükski eeltoodud põhjustest ei käi sinu kohta, kuid tunned end siiski õnnetuna, siis pööra rohkem tähelepanu oma toidule. Hiljutine uuring, mille tulemused avaldati ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition, näitas, et inimesed, kes tarbivad piisavalt B-rühma vitamiine, kannatavad harvemini depressiooni all. Eriti kehtib see eakate inimeste puhul.

Lõpetuseks mainin omaltpoolt ka ära, et kõik me elame ühe korra seega enne kui alustad vaidlust mõtle kas see teema mille üle vaidlus ehitatud on.. on ka aasta aja pärast tähtis? Kui vastus on ei siis miks raisata oma elust väärtuslikku aega tühise asja peale? Siit ka soovitus… kliki https://toidujaht.ee/soogikohad/ ja vii oma kallim/tuttav/sõber hoopis välja sööma! 

Rahu&Armastus